Ako správne chrániť hlavu pri práci?

Pri práci je veľmi dôležité dbať na ochranu zdravia pracovníkov, pretože nezodpovedné konanie by mohlo ohroziť ich život. Pri niektorých profesiách to platí viac, pri niektorých menej. Dôležité je používanie osobných ochranných pracovných pomôcok, a najmä používanie rôznych ochrán hlavy, keďže úraz hlavy máva často fatálne následky. Na pracoviskách, kde nie je predpísaná povinnosť nosiť ochrannú prilbu veľmi často dochádza k zraneniam a odreninám v dôsledku rôznych nárazov.

Pod ochranou hlavy sa nerozumie iba ochrana hlavy ako takej, ale aj ochrana zraku, sluchu a respiračnú ochranu. Pomôcky slúžiace na ochranu hlavy môžeme rozdeliť na ochranné prilby, ochranné okuliare, ochranné štíty, chrániče sluchu, únikové kukly, masky či respirátory. Najvyšší stupeň ochrany hlavy možno zabezpečiť najmä ochrannými prilbami, pretože chránia lebečnú časť hlavy pred mechanickými rizikami, ako je náraz alebo prieraz. Výrobcovia ochranných prílb vyrábajú aj typy, ktoré chránia pracovníka pred zasiahnutím elektrickým prúdom, vysokej teploty či žiarenia.

Na ochranu zraku sa najčastejšie používajú ochranné okuliare, kedy nie je potrebné chrániť celú tvár, ale iba oči. Ochranný štít sa používajú v prípadoch, kedy môžu byť zasiahnuté aj iné časti tvári ako oči. Chrániče sluchu sú určené najmä na pracoviskách, kde sú zamestnanci vystavení vysokému hluku. Použitie chráničov sluchu je nevyhnutné pri hladine zvuku, ktorá je vyššia ako 85 dB.

Pri výbere chráničov sluchu je nutné vziať do úvahy požiadavky na útlm hluku, komfort používateľa, ako aj nasadenie a prijateľnosť. Chrániče by mali byť kompatibilné s inými ochrannými prostriedkami hlavy. Veľa firiem dnes na trhu ponúkajú kvalitné ochranné pracovné pomôcky do každého prostredia a do každého typu práce. Každý zodpovedný zamestnávateľ je povinný svojim zamestnancom zabezpečiť ochranné pomôcky v najvyššej kvalite.


Parse error: syntax error, unexpected '}' in /nfsmnt/hosting1_1/2/2/2224e6d9-5c53-4e8b-b6c9-9ec992884a27/vzabave.sk/web/wp-content/themes/minimalia/comments.php on line 61