Zľavy ako také na trhu existujú prakticky od začiatku peňažnej výmeny tovarov, keďže v súvislosti s mnohými nami neovplyvniteľnými faktormi ako zmeny ročných období či počasia konštantne klesá a stúpa dopyt po určitých výrobkoch.